Masakhane

Words and Music by : Zamo Mbutho
Arranged and adapted by:
Publisher:  Gee Quale Publishing

Recording #1 by Miriam Makeba:
Recording date: 2000
Playing time: 4:42
CD: PUTU1642, NEXTCD-337


Recording #2 by Miriam Makeba
Recording date: 2006
Playing time: 5:45
DVD: GMVDVD053
 

Lyrics:

Ngiwu ambe umhlaba wonk ba
Ngaze ngaba tshela ngo sizi ebesinalo
Silubonile nosizo lwabe zizwe
Sithi enkosi, enkosi siyabonga
Siyabonga, rea leboha

Enkosi bantnbomntanami
Ibonakel, imi sebenze yenu
Sibabonile be didizela
Ngo June sixteenth 1976
Sengi buyele mna sengibuyile khaya

Kwasi kwamnand, ekhaya we vumanibo
He mn He mn He mn

Chorus
Mina ku mele ngakhiwe nguwe
Wena wakhiwe yimi
Thina sonke masakhane
Yebo masakhane yebo masakhane

Enkosi bo mama bomthandaze
Izwakel, imi thandazo yenu
Ngoba thina sinjenje sinjenjenje
Ngmithandazo

Enkosi zinkokheli, enkosi bafundis
Bethu sithi ngo Babu Sisulu,
Enkosi Babu Thambo, Enkosi
Enksoi Madiba

Woh siyabonga John Dube,
Siyabonga Babulu Tuli,
Siyabonga Bhutaleze